Bel Lea!

Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat er schade kan ontstaan. Te denken valt daarbij aan scheurvorming en onthechting. Dit soort schade brengt vaak hoge herstelkosten met zich mee omdat oppervlakken vaak al afgewerkt zijn ook de eindafwerking moet dan immers ook weer hersteld worden. Dat eindigt dan met hoge faalkosten.

Bel Lea of laat je telefoonnummer achter.