Wat gebeurt er met uw melding?

Voorop staat dat LEA zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de melder omgaat. Direct na ontvangst van een melding bepaalt LEA of er voldoende aanleiding is voor een nader onderzoek. Eventueel wordt aanvullende informatie verzameld.

Als daar reden toe is, wordt er een werkingssfeeronderzoek gestart. Op basis van de rapportage van het werkingssfeeronderzoek neemt de Commissie werkingssfeer en naleving een beslissing over de toepasselijkheid.

Melden kan via het onderstaande formulier, of klik hier en download het meldingsformulier.